Return
Back
Objects
Goncharova Natalya. Costume design. Eros. France, Paris. "Eros" [1956]
Goncharova Natalya. Costume design. Eros. France, Paris. "Eros" [1956]