Return
Back
Objects
Dimensions
21,1х13
Number
КП 182604
Persons
Vsevolod Meyerhold
Vera Komissarzhevskaya (Fund creator)